کارشناس جمعیت گفت، ایران در زمره کشورهایی است که از لحاظ جمعیتی به سمت کهنسالی حرکت می کند.به گزارش ایرنا از سازمان پدافند غیرعامل، «فاطمه محمد بیگی» افزود: یکی از پارامترهای اصلی، رصد و آزمایش ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی فرهنگی و امنیتی کشورهاست، بطوریکه یکی از علت های عضویت چین در شورای امنیت به خاطر جمعیت زیاد آن است.عضو شورای مرکزی بسیج جامعه پزشکی گفت: کاهش و افزایش جمعیت بدون توجه به آمایش سرزمینی تهدیدی جدی برای امنیت در لایه های مختلف اجتماعی کشور محسوب می شود زیرا ارتقا پایدار ملی از نظر پدافند غیرعامل و پوشش مرزهای جغرافیایی نیازمند نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات است.وی افزود: گرچه اکنون جمعیت 75 میلیونی ایران یکی از مولفه های قدرت به صورت می آید اما ضروریست این مولفه قدرت را حفظ کنیم، متاسفانه افزایش پدیده سالخوردگی در کشور همراه با کاهش متولدین، تهدید جدی برای قدرت ملی و شکوفایی اقتصادی در آینده محسوب می شود.محمد بیگی، موضوعات تامین رفاه اجتماعی مثل تامین مسکن، اشتغال و درآمد را از موضوعات اصلی در کاهش جمعیت در سال های گذشته بر شمرد و ادامه داد: بر دولتمردان است که بتوانند برای تامین امکانات رفاهی گام های موثری بردارند اما نقش استکبار در راستای تبیین و ترغیب برای کاهش جمعیت ها بسیار موثر و پیچیده بوده که مورد غفلت قرار گرفته است.وی افزود: ایران در زمره کشورهایی است که به سمت کهنسالی در حال حرکت است و طبق آماری که سازمان ملل متحد در سال 2010 منتشر کرد، اگر ایران به همین رشد جمعیتی ادامه دهد در 80 سال آینده جمعیت بین 31 تا 35 میلیونی را تجربه خواهد کرد.محمدبیگی گفت: براساس آمار سازمان ملل از بین جمعیت بین 31 تا 35 میلیونی، 47 درصد آن را افراد سالمند بالای 60 سال در برمی گیرند، این در حالیست که در خاورمیانه، عربستان، قطر و امارات متحده عربی دارای بیشترین رشد جمعیتی در میان سایر کشورهای منطقه هستند.