هزاران مهاجر آفریقایی روز دوشنبه با تجمع در مقابل سفارت کشورهای خارجی درفلسطین اشغالی نسبت به اعمال سیاست های تبعیض آمیز رژیم صهیونیستی و نادیده گرفتن حقوقشان اعتراض کردند.به گزارش خبرگزاری فرانسه، پناهجویان آفریقایی که تظاهرات و اعتصاب آنان به روز دوم خود وارد شده است، از مرکز تل آویو در فلسطین اشغالی به سوی بخش سفارت های کشورهای خارجی این شهر رفتند و خواستار کمک کشورها برای رسیدگی به وضعیت خود شدند.این تظاهرکنندگان از روز گذشته در اعتراض به امتناع مقامات رژیم صهیونیستی برای دادن وضعیت اقامت به آنان و همچنین بازداشت بدون محاکمه صدها پناهجوی دیگر به خیابانها آمدند.بر اساس قانونی که روز دهم دسامبر سال گذشته میلادی تصویب شد، نهادهای امنیتی رژیم صهیونیستی می توانند مهاجران غیر قانونی به فلسطینی اشغالی را تا یک سال بدون محاکمه بازداشت کنند.تظاهرکنندگان در حالی که فریاد می زدند ˈ سازمان ملل بیدار شو ˈ از مقابل دفتر کمیسیونر عالی سازمان ملل در امور پناهجویان عبور کردند.از سال 2009 تاکنون مسوولیت تعیین وضعیت پناهجویان در فلسطین اشغالی از کمیسیونر عالی سازمان ملل در امور پناهجویان گرفته شد و به وزارت کشور رژیم صهیونیستی منتقل شد.شارون هارل از مقامات آژانس پناهندگان سازمان ملل در این باره گفت که بر خلاف اعلام پیشین وزارت کشور رژیم صهیونیستی مبنی بر اعطای 10 وضعیت پناهجو به مهاجران، حتی یک مجوز هم در سال گذشته به کسی داده نشده است.