رییس سازمان محیط زیست گفت: نگاه ما در محیط زیست این است که توسعه باید با محیط زیست همگام شود و راهکاری که برای حل این مسئله وجود دارد، توجه به اقتصاد سبز و ترویج مشاغل سبز است؛ مشاغلی که در راستای حفاظت از محیط زیست می توان گسترش داد.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت،  دکتر معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه یکی از مسئولیت های جدی سازمان حفاظت محیط زیست بحث حفاظت از تنوع زیستی و گونه های جانوری است، اظهار داشت: تنوع زیستی گونه های گیاهی و جانوری جهان در بسیاری از زمینه ها به سرعت رو به زوال است و حفظ این ذخایر در قالب مناطق حفاظت شده، اتفاق می افتد.وی افزود: 4 نوع منطقه به عنوان مناطق ذخایر ویژه طبیعت ایران وجود دارد و حفاظت از آنها توسط سازمان حفاظت محیط زیست با کمک محیط بانان و البته ساکنان آن مناطق و مردم روستاهای اطراف صورت می گیرد.ابتکار تصریح کرد: این مناطق فرصت های استثنایی برای گردشگری طبیعی، انجام کار مطالعاتی و پژوهشی و حفظ ذخایر جانوری هستند. در این زیستگاهها، گونه های متنوع جانوری ایران وجود دارد که متاسفانه زیستگاه های اینها به دلایل مختلف از جمله گسترش شهرنشینی، احداث راهها و بسیاری اتفاقات دیگر تهدید شده است.براساس این گزارش  رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، شکار غیر مجاز، وجود سلاح فراوان غیر مجاز در دست شکارچی های غیر قانونی و فرهنگ پایین بعضی افراد را از دیگر عوامل تهدید زیستگاه های طبیعی گونه های جانوری عنوان کرد.وی افزود: برخی از مردم متوجه نیستند این جانوران چقدر ارزشمندند. گونه های جانوری نشان دهنده وجود سیکل، اکوسیستم و هرم حیات هستند و هر کدام از بین برود، آن هرم از هم می پاشد. یقینا ما هم در معرض تهدید هستیم و آخر خط هم انسان ها رو به انقراض خواهند رفت زیرا اینها همه به هم پیوسته اند.