معاون حج، عمره و عتبات سازمان حج کشور گفت: باید بین زائرانی که در روزهای عادی به سفر معنوی حج اعزام می‌شوند با زائرانی که در ایام خاص توفیق زیارت حرم امن الهی را پیدا می‌کنند تفاوت گذاشت.به گزارش خبرگزاری فارس، ناصر خدر نژاد گروه‌های قیمتی عمره مفرده را به شش بخش زمان‌های عادی، ایام نوروز، رجب، شعبان، 15 روزه و 21 روزه تقسیم کرده و می‌افزاید: باید بین زائرانی که در روزهای عادی به سفر معنوی عمره مفرده اعزام می‌شوند با زائرانی که در ایام خاص توفیق زیارت حرم امن الهی را پیدا می‌کنند تفاوت گذاشت.وی همچنین با بیان اینکه پرواز به جده و یا مدینه و درجه هتل‌ها را نیز در تفاوت قیمت‌ها مؤثر دانست و گفت: 6 گروه قیمتی برگرفته از درجه‌های هتل ضرب‌در 6 زمان‌های مختلف عادی، نوروزی، رجب و شعبان، 15 روزه و 21 روزه ضرب‌در دو مدل پرواز جده و مدینه، 120 گروه قیمتی را ایجاد می‌کند.معاون حج، عمره و عتبات سازمان حج کشور با اشاره به کمترین و بیشترین هزینه‌ای که برای اعزام به عمره مفرده پرداخت می‌شود، اظهار داشت: در ایستگاه پروازی تهران حداقل برای عمره 10 روزه 1 میلیون و 750 هزار تومان و حداکثر 2 میلیون و 862 هزار تومان باید پرداخت شود که این مبلغ مربوط به پرواز مدینه در بهترین درجه هتلی و ایام نوروز است.وی در ادامه با اشاره به عواملی که در تفاوت قیمت‌های هتل‌های عمره گزاران دخیل است، دوری و نزدیکی به حرم، امکانات و سرویس دهی از سوی هتل‌ها را در این زمینه مؤثر دانست و گفت: البته این پارامترها صد در صد نیستند چرا که ممکن است یک هتل به حرم نزدیک باشد اما کیفیت مناسبی نداشته باشد.خدر نژاد بیان کرد: در مدینه بحث دوری و نزدیکی هتل‌ها مورد توجه است اما در مکه مکرمه با توجه به فواصلی که از حرم وجود دارد و اکثر زائران با سرویس به حرم منتقل می‌شوند، کیفیت اتاق، زمان ساخت و نوع خدماتی که داده می‌شود به عنوان پارامترهای تغییر قیمت اعزام‌ها نقش دارند.