خبرگزاری دولتی امارات متحده عربی (دبلیو ای ام) در خبری ساختگی اعلام کرد که هیات های کشورهای عربی در سمینار پارلمانی ناتو در رم در اعتراض به استفاده از واژه خلیج فارس از سوی برگزار کنندگان ایتالیایی جلسه را ترک کردند که به عذرخواهی و تغییر آن به خلیج عربی منجر شد.به گزارش ایرنا، خبرگزاری دولتی امارات متحده عربی با انتشار این خبر ساختگی اعلام کرد که هیات های کشورهای عربی در سمیناری که توسط مجمع پارلمانی ناتو در شهر رم برگزار شد، در اعتراض به کاربرد لفظ خلیج فارس توسط برگزارکنندگان ایتالیایی، اقدام به ترک جلسه کردند و برگزارکنندگان این سمینار به دنبال این اقدام هماهنگ از سوی کشورهای عربی، ضمن عذرخواهیˈاز این اشتباهˈ، آن را به خلیج عربی تغییر داده تا بدین ترتیب هیات های معترض به سمینار بازگردانند.جالب اینکه موضوع به اینجا ختم نشد و برخی دیگر از خبرگزاری های کشور عرب زبان و حتی برخی خبرگزاری های بین المللی این خبر ساختگی را منتشر کردند.اما پس از بررسی های به عمل آمده از داخل نشست معلوم شد که اصل ماجرا کاملا متفاوت از خبر جعلی رسانه های عربی بوده است.بر اساس گزارشات رسیده در جریان سمینار مشترک برگزار شده توسط مجمع پارلمانی ناتو و مجلس نمایندگان ایتالیا که طی روزهای دوشنبه و سه شنبه هفته جاری (چهارم و پنجم آذر) در رم برگزار شد، یکی از جلسات اصلی به بررسی موضوع ایران اختصاص داشت.در این جلسه نماینده دولت اردن علیه یکی از سخنرانان که از واژه خلیج فارس استفاده کرده بود اعتراض کرد که به بحث میان این دو منجر شد.نماینده اردن سپس با هماهنگی با نماینده امارات متحده عربی به نشانه اعتراض جلسه را ترک کردند. در پی این اقدام، رئیس این نشست خواهش کرد که از مطرح کردن مطالب بحث انگیز خودداری شود و موضوع در همین جا ختم شد و دو فرد معترض نیز به جلسه بازگشتند.