ارتش سوریه موفق شد شهر ˈدیر عطیهˈ در شمال دمشق را تصرف کند.به گزارش خبرگزاری فرانسه از دمشق، تلویزیون دولتی سوریه روز پنجشنبه خبر داد: ارتش سوریه در جریان عملیات فتح منطقه ˈالقلمونˈ توانست، شهر مهم دیر عطیه در شمال دمشق را تصرف کند.یک منبع نظامی به تلویزیون سوریه گفت: ارتش ما توانست پس از شکست آخرین مواضع تروریست ها، کنترل دیر عطیه را در اختیار بگیرد.