جوان ۱۸ ساله اي پس از ربودن کيف دستي يک زن، هنگام فرار از صحنه جرم در خيابان سناباد مشهد مورد اصابت گلوله پليس قرار گرفت و کشته شد.به گزارش خراسان، ظهر روز دوشنبه گذشته، ترک نشين يک دستگاه موتورسيکلت در خيابان سناباد کيف دستي زني را چنگ زد و به همراه راکب موتورسيکلت متواري شد. در اين هنگام زن مذکور در حالي که با فرياد از شهروندان کمک خواست، به دنبال موتورسيکلت مي دويد که يکي از ماموران انتظامي در بيرون از بانک محل خدمت خود، متوجه ماجرا شد و با گشودن هر دو دست خود سعي کرد موتورسيکلت را متوقف کند اما موتورسواران بر سرعت خود افزودند.از مامور انتظامي عبور کردند و به سوي چهارراه شهيد کلاهدوز ادامه مسير دادند.بنابراين گزارش، مامور انتظامي به ناچار سلاح کمري خود را بيرون کشيد و با فرياد فرمان «ايست» صادر کرد اما موتورسواران بدون توجه به فرمان پليس به فرار خود ادامه دادند. در اين لحظه مامور انتظامي به ناچار گلوله اي به سمت موتورسيکلت شليک کرد ولي اين گلوله به پشت ترک نشين ۱۸ ساله اصابت کرد و از قفسه سينه اش خارج شد. راکب موتورسيکلت که متوجه وضعيت وخيم همدستش شده بود، موتورسيکلت را متوقف کرد و پيکر نيمه جان او را روي زمين انداخت او سپس کيف دستي را نيز در کنار جوان مجروح قرار داد و خود با موتورسيکلت متواري شد. مامور انتظامي با مشاهده اين وضعيت، بلافاصله با اورژانس تماس گرفت و دقايقي بعد نيروهاي امدادي در حالي پيکر نيمه جان متهم به کيف قاپي را به بيمارستان رساندند که او به دليل شدت خونريزي و عوارض ناشي از اصابت گلوله جان خود را از دست داد.با مرگ جوان ۱۸ ساله، ماموران کلانتري سناباد، موضوع را به قاضي موحدي راد (قاضي ويژه قتل عمد) اطلاع دادند.با حضور مقام قضايي در محل وقوع حادثه، تحقيقات در اين باره آغاز شد و مامور انتظامي در اظهارات خود چگونگي وقوع اين حادثه را تشريح کرد.در اين حال قاضي موحدي راد با صدور دستورات ويژه اي از ماموران انتظامي خواست تا از زن مالباخته نيز در اين باره تحقيق شود. بنابراين گزارش، تلاش نيروهاي انتظامي براي دستگيري موتورسوار فراري نيز با توجه به شواهد و دلايل موجود ادامه دارد.مامور انتظامي نيز در ادامه اظهاراتش به قاضي ويژه قتل عمد گفت: وقتي بالاي سر جوان مجروح رسيدم ديدم از دهانش خون جاري شده است؛ بنابراين با اورژانس تماس گرفتم و نيروهاي امدادي جوان ۱۸ ساله را براي مداوا به بيمارستان امام رضا(ع) انتقال دادند. تحقيقات پليس درباره سوابق مقتول که با دستورات سروان الهياري (رئيس کلانتري سناباد) ادامه داشت نشان داد که وي در تاريخ 92.2.7 به اتهام ۱۱ فقره سرقت و کيف قاپي در منطقه سي متري طلاب دستگير شده بود.